Rekisteriseloste

Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan purjehduspalvelut, Juuttikatu 2 20660 Littoinen, Y-tunnus: 2184146-6, sähköposti: mika.narhi@kaarinanpurjehduspalvelut.fi

2. Rekisteriasioita hoitaa

Mika Närhi, 050 347 4595 mika.narhi@kaarinanpurjehduspalvelut.fi

3. Rekisterin nimi

Kaarinan Purjehduspalveluiden uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeen tilaajat saavat sähköpostitse tietoa Kaarinan Purjehduspalveluiden ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu.

5. Rekisteriin kuuluvan vastuu, velvoitteet ja täysivaltaisuus

Rekisteriin kuuluminen ei velvoita asiakasta mihinkään. Asiakas vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään ja siellä käsitellään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.
Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Käytössä oleva palveluntarjoaja on Mailchimp (USA).

Kaarinan Purjehduspalveluiden uutiskirjeen tilaamalla käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella hyväksymällä palvelun käyttöehdot.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kaarinan Purjehduspalvelut
Juuttikatu 2
20660 Littoinen

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.